1. Ressourcecenter
 2. Personalemanagement
 3. Personalepræstation
 4. Hvordan kan jeg være en god mentor (vejleder) for mine medarbejdere?

Hvordan kan jeg være en god mentor (vejleder) for mine medarbejdere?

Hvordan kan jeg være en god mentor (vejleder) for mine medarbejdere?

Da Odysseus, den græske kriger, kæmpede i den trojanske krig, overlod han varetægten af sin søn til sin gode ven Mentor, som var rådgiver og værge for det kongelige hus.

Dette ord har senere fået betydningen af en erfaren og betroet vejleder.

Mentorvejledning er en kunstart: kunsten at overføre visdom. Det er den metode, hvor et individ lærer fra en, der er ældre og klogere, som har gået i det samme spor, og som har erfaring med at styre igennem udfordringer.

Enhver kan være en mentor, så længe vedkommenmde besidder viden, der kan gives videre, samt evnen, tiden og engageringen til at gøre dette. En person der er en dygtig, naturlig mentor, er uvurderlig.

Kendetegn på en god mentor
Den første vigtige betragtning om at blive en mentor, er at det betyder der skal formes et meningsfyldt forhold snarere end at videregive en funktion. Med andre ord er det et langvarigt engagement.

Selvfølgelig er det muligt at træne op til at blive en 'god' mentor, men kun hvis man allerede besidder vitale interpersonelle evner, der kan videreudvikles. Deriblandt:

 • En interesse i at hjælpe andre til få succes – selv om de til sidst overgår dine præstationer.
 • Viden – at være god til dit arbejde og vide hvad du taler om.
 • Engagement – at være rigtig interesseret i andre, en villighed til at indgå i forhold, at føle og udvise omsorg.
 • Troværdighed – evnen til at holde noget fortroligt mellem jer.
 • Tilnærmelighed – ikke at være intimiderende, men omgængelig og omsorgsfuld.
 • Ærlighed –- dvs. evne til at give ærlige svar.
 • Evnen til at lytte aktivt og stille spørgsmål - fx at opfatte signaler, reflektere problemstillinger, tjekke forståelse, formindske antagelser og ikke at afbryde.
 • Indfølingsevne – at forstå og anerkende en andens oplevelse uden at føle behov for selv at tilføje sine egne historier.
 • Neutralitet – ikke at bruse frem med beskyldninger, men at søge efter objektive løsninger på problemer eller fejl.
 • Vejledene, ikke løsende - evnen til at holde sig tilbage og give diskret vejledning, men lade andre tage deres egne beslutninger, begå deres egne fejl og opnå egen succes.

At få den rigtige balance
Det er denne sidste egenskab, der måske er den, der mest tydeligt definerer din evne til at være en god mentor. Balancen mellem at hjælpe for meget og hjælpe for lidt er hårfin, og den skal forstås instinktivt snarere end at være tillært i et klasseværelse.

Når din protegé kommer til dig med et problem, som du let kan se løsningen på, er det fristende at løse det. Men det er ikke mentorvejledning. Ved at løse det for ham, reducerer du hans evne til selv at gøre det. Folk lærer bedst ved at stå over for nye udfordringer og dermed udvikle nye evner til at løse fremtidige udfordringer.

Hemmeligeheden bag effektiv mentorvejledning

 • Det er et parterskab - Du vil ikke kunne lide alle protegéer. Og det er ikke alle protegéer, der kan lide dig. Prøv at plukke nogen med kompatibel baggrund, erfaring eller personlighed. Hvis der ikke er noget forhold efter to-tre møder, så glem det.
 • Definer målene - Undgå selv at foreslå disse. Hjælp din protegé med at definere hans egne mål. Dit job er at sikre, at de kan måles og opnås.
 • Giv retningslinjer - Bliv enige om hvor tit I vil mødes og hvor meget e-mail og telefon kontakt, der passer jer begge.
 • Kommuniker - Det betyder både at lytte og at tale. Bestem din protegés stærke og svage sider gennem åben udspørgning og aktiv lytten.
 • Delagtiggør, lad være at moralisere - Du er ikke hans chef eller instruktør. Din rolle er at stille dine arbejdserfaringer til rådighed for din protegé, så han kan lære af dem. Tro ikke at du altid skal fremkomme med svarene. Nogle gange er det en gensidig udforskning.
 • Før skema over fremgangen. Det er den bedste måde at holde regnskab med og fremvise protegéens fremgang.

Der er ingen tvivl om, at mentorvejledning er et kraftigt og omkostningseffektivt redskab. I de rigtige hænder kan mentorvejledning forbedre hvervning og fastholdelsetal, bidrage til problemfri overdragelse og forøge produktionen gennem et forbedret engagement og jobtilfredsstillelse.

Har du det der skal til?