1. Ressourcecenter
  2. Personalemanagement
  3. Personalepræstation
  4. Hvordan skal jeg udføre personalevurderinger?

Hvordan skal jeg udføre personalevurderinger?

Hvordan skal jeg udføre personalevurderinger?

Alt for mange ledere har den opfattelse, at hvis en medarbejder udfører sit job godt, så er det tilstrækkeligt til, at de er der, og at vurderinger er spild af tid. Hvis de bliver udført dårligt, så kan de have ret!

Vurderinger er et uvurderligt redskab til at belønne præstationer og at forbedre ydeevne. De fortæller ledere, hvordan de forskellige tandhjul i organisationen fungerer, og de leverer dokumentation, hvis det skulle ske, at en arbejders ydeevne falder under et tilfredsstillende niveau. Medarbejdere nyder godt af den positive anerkendelse af godt arbejde og retningslinjer for at bygge videre på det i fremtiden. De får også en chance for at høre om områder, hvor de kan forbedre sig, og de kan blive hørt angående problemer eller ideer til forbedringer.

Som du kan se, er det et område, der er stoppet med goder for alle. Her er nogle retningslinjer om, hvordan man kan få vurderinger til at blive til virksomhedens mest produktive møder i hele året:

  • Regelmæssigt - Vurderinger bør udføres en eller to gange om året. De skal bare formalisere det du allerede taler om, så hvis din medarbejder er overrasket, over det du siger, så er der noget galt med din ledelsesteknik.
  • Forberedt - Vis oprigtig interesse ved ærligt at se på din medarbejders ydeevne og medbringe konkrete punkter til drøftelse. Bed dem om at vurdere deres egen ydeevne sammenlignet med deres mål inden vurderingen.
  • Fair - Sæt de samme standarder for alle ansatte, der laver det samme arbejde, og giv problematiske medarbejdere en aftalt tid til at rette op på deres mangler. Den letteste måde at sørge for dette på er ved at standardisere blanketter, så man kan lave en ligelig sammenligning.
  • Positivt - Formålet med vurderinger er at forbedre den enkeltes ydeevne, ikke at finde fejl eller komme med beskyldninger. Begynd altid med positive bemærkninger. Hvis problemer skal drøftes, skal man fokusere på, hvordan de løses.
  • Objektivt - Brug en ensartet vurderingsskala og prøv at holde personlige holdninger tilbage. Men vær ikke bange for at vise et balanceret billede med både positive og negative bemærkninger.
  • Se fremad - Hvis I arbejder sammen for at lave målsætninger, der kan måles og opnås, så vil det forbedre muligheden for at opnås. .
  • Tydeligt - Til sidst skal du være sikker på at den ansatte nøjagtig ved, hvad han skal opnå, og hvad de næste skridt er. Alle virksomheder har forskellige meninger om en vurdering skal forbindes til en lønningsgennemgang eller ej. Uanset hvilken politik I følger, så sørg for at den ansatte forstår det.

Vent ikke til det bliver vurderingstid med at fortælle dine medarbejdere, hvordan de klarer sig. Ros godt arbejde, når det sker, og skrid ind med det samme, hvis præstationer forringes. Vurderinger er vitale, men vedvarende feedback baseret på det er nøglen til effektiv præstationsforbedring.