1. Ressourcecenter
  2. Personalemanagement
  3. Personalepræstation
  4. Hvordan skal jeg forholde mig ved løbende talentadministration?

Hvordan skal jeg forholde mig ved løbende talentadministration?

Hvordan skal jeg forholde mig ved løbende talentadministration?

I sin enkleste form er talentadministration, hvordan man som et foretagende finder, hverver og holder på det personale, der har evner, organisationen behøver for at vokse og opnå succes.

God talentadministration fokusere altid først på produktivitet. Derfor er de proaktive ang. at finde og fremelske potentialer blandt personalet og uden for virksomheden. De lader det vokse og bruger det til at opnå planlagte ændringer og vækst.

Nøjagtigt hvad disse ændringer og denne vækst består af, vil ændre sig med tiden. Det bør altid dreje sig om at forudsige og imødekomme strategisk vigtige områder med behov.

Evnen til at administrere talent består i at sørge for, at der altid er talent klar til at imødegå og klare enhver udfordring, som organisation kommer til at stå over for.

  • Kend dine talenter - Begå ikke den fejltagelse at tro at alle dine talenter findes i de øverste lag af ledelsen. Tænk mere kreativt end det. Udvid definitionen på talent til at inkludere dem, der er i specialist funktioner eller taler direkte med kunderne eller andre frontstillinger. Flere of flere succesfulde organisationer indser, at de mennesker, der er bedst kvalificerede til at bringe dem fremad, ofte ikke er dem, der allerede sidder i ledelsespositioner.
  • Definer dine strategiske behov - Vurder først dine nuværende og fremtidige strategiske behov, led så inden for og uden for organisationen efter de personer, der besidder evnerne til at imødekomme dem.
  • Lad dit personale vide, hvilke talenter du leder efter - Når manglen på talenter er defineret, så lad dit personale vide, hvilke kompetencer og evner du behøver. Du kan vælge at lade personalet udnævne dem selv, deres kolleger eller deres venner til din talentbeholdning. Husk, hvis du kører nogen form for intern henvisningsprogram, så skal du belønne i overensstemmelse dermed.
  • Etabler metoder at vurdere på - Udarbejd troværdige metoder til at vurdere talent på, og sørg for at folk forstår, hvordan de vil blive vurderet, og hvordan informationerne bliver brugt til udviklingen af deres karrierer. God feedback på alle vurderinger og udviklinger er vigtigt.
  • Dækning af omkostningerne - Omkostningerne ved talentadministration skal modregnes og udlignes af at få bugt med markedsbegrænsninger, udfyldningen af mangler på talent og opnåelse af strategiske mål.
  • Måling af resultater - Hvor traditionelle HR-funktioner måler resultater som antallet af personale, der er blevet ansat, så måler talentadministration sine resultater ved den generelle indvirkning, de har på produktionen. Den endelige målestol er investeringsafkastet, der måles som forholdet mellem de penge, der bruges på talentadministration, og værdien af den forøgede omsætning.

Talentfulde mennesker vil arbejde et sted, hvor de bliver udfordret og stimuleret, hvor de kan vokse og lære, og hvor de bliver anerkendt for deres indsats.

De forlader som regel, fordi de er blevet af-motiverede, ikke fordi de kan tjene flere penge andre steder. Gør talentadministration til en vigtig del af din strategi, og de ansatte, der har stort potentiale, vil blive og være en immanent del af organisations fremtidige succes.