1. Ressourcecenter
 2. Personalemanagement
 3. Personalepræstation
 4. Hvad udgør en effektiv præstationsgennemgang?

Hvad udgør en effektiv præstationsgennemgang?

Hvad udgør en effektiv præstationsgennemgang?

Alle ansatte har deres egne handlinger og mål, og det er dit job at sørge for, at de er godt på vej til at opnå dem.

Selv de bedste ledere finder det svært at bryde rutinen, for at gennemgå hvor effektivt deres personale opnår deres mål og prioriteter. Denne proces er imidlertid et meget kraftigt redskab, der kan forbindes direkte til virksomhedens samlede produktion og succes, idet den hjælper med at koordinere personalet med de samlede forventninger.

Strukturering og tidsplanlægning
Præstationsgennemgange er designet både til at vurdere den generelle præstation og måle fremskridt omkring konkrete mål. Når de er godt struktureret, giver præstationsgennemgange en mulighed for at anerkende personalets arbejde, at tage områder op, der behøver forbedringer, og at klarlægge hvilken professionel udvikling og uddannelse, der yderligere vil understøtte personalets karrierevækst.

Effektive ledere tager sig af personalepræstationer året rundt gennem at give positive anerkendelser og den nødvendige coaching og feedback til at tage vare på problemområder og problemstillinger. Den formelle præstationsgennemgang burde ikke indeholde nogen overraskelser.

Gennemgangen fungerer som et referencepunkt, hvor man både kan se tilbage som en vurdering og se frem som en forventning. Præstationsdrøftelser er meget vigtige for medarbejderne og er ofte forbundet med lønforhøjelsesforhandlinger. Ledere kan maksimere effektiviteten af deres gennemgange ved at etablere omgivelser, som fremmer åben kommunikation:

 • Planlæg mødet lang tid i forvejen. Hvis du har adskillige møder, så prøv at afsætte et par dage i træk, hvor du kan få dem alle gjort lige efter hinanden uden afbrydelser.
 • Vælg private omgivelser uden telefoner, computere eller kolleger. Måske foretrækker du at vælge et sted uden for arbejdsmiljøet, fx et lejet mødelokale eller endog en restaurant.
 • Sæt tilstrækkelig tid af til at have en uforhastet samtale. Det er som regel bedre om morgenen, da der er mindre chance for, at andre opgaver løber over tiden.
 • Forbered dig inden mødet, gennemgå den ansattes mål, som var fastlagt ved den sidste gennemgang, og noter konkrete punkter at tage op.
 • Bed medarbejderen om at komme forberedt til at drøfte hans vurdering af hovedpræstationer og andre områder, der behøver hjælp eller forbedring.

Grav lidt dybere
Når du har udført baggrundsarbejdet, så fokuser på følgende retningslinjer for at sikre en fuldstændig gennemgang, der gør en tovejskommunikation mulig:

 • Begynd med en vurdering af de primære ansvarsområder. I hvilken udstrækning er disse ansvarsområder blevet godt udført? I hvilke områder er præstationen mindre end forventet? Giv eksempler, når det er muligt.
 • Gennemgå hvert mål, der blev sat for præstationsperioden. I hvor høj grad blev de forventede resultater opnået? Hvad bidrog til den ansattes evne til at opnå de mål og producere de ønskede resultater? Hvad forhindrede målet i at blive nået? Hvilke skridt kan man tage for at fjerne de barrierer, der forhindrede succesen?
 • Angrib gennemgangen uden fordomme. Vær parat til at justere eller revidere fokus for drøftelsen baseret på samtalen. Brug de forberedte drøftelsespunkter som vejledning, og lad den ansatte udtrykke sin mening, enten som enighed eller uenighed.
 • Sørg for at feedback om udviklingsområder er konstruktiv. Vær specifik og objektiv. Brug fakta til at understøtte din feedback snarere end generaliteter om den ansattes karakter eller holdning. Når det er muligt, så giv støtte og uddannelse til at korrigere problemområder.
 • Fokuser på professionel udvikling. En præstationsgennemgang er et godt tidspunkt at drøfte muligheder for den ansattes vækst i den nuværende stilling og muligheder for at rykke op ad rangstigen.
 • Se fremad mod udviklingen af mål for den næste præstationsperiode. Lav disse mål målelige og opnåelige med bestemte tidsfrister. Det er vigtigt, at du opfordrer den ansatte til at komme frem med hans egne mål, samt at du kommer med nogle af dine forslag. Der er langt større chance, for at han opnår dem, hvis det er handlinger, han har identificeret sig med.

Lav altid en opsummering af din gennemgang og skriv de nye mål for det nye år, som drøftelsen har frembragt, ned. Når det er blev skrevet, så få en underskrift på dokumentet både fra dig og den ansatte. Dette dokument er en reference til den næste gennemgangscyklus.