1. Ressourcecenter
 2. Personalemanagement
 3. Behold Personalet
 4. Hvordan gør jeg ved en medarbejders fratræden?

Hvordan gør jeg ved en medarbejders fratræden?

Hvordan gør jeg ved en medarbejders fratræden?

Ansatte flytter til andre jagtmarker pga. et utal af forskellige årsager, deriblandt forfremmelse, et nyt job, pension, overflødighed og afskedigelse.

Uanset hvilken grund der er til deres fratræden, vil gode forberedelser give en let overgangsperiode og en glat opstart for afløseren.

Hvis du afskediger nogen med meget kort varsel, er det ikke altid muligt at færdiggøre forberedelserne inden fratrædelsen. Men du skal prøve at afslutte så mange som muligt af følgende handlinger så hurtigt som muligt.

 • Forstå nøjagtigt hvad den fratrædende ansatte laver. Ud over det der står i arbejdsbeskrivelsen, få den ansatte til at lave en liste med alle de opgave han udfører, og de mennesker og fremgangsmetoder, der er involverede.
 • Vid hvem den ansatte samvirker med. Hvem kontakter den ansatte for at få professionelt og personligt samvær? Denne viden kan hjælpe den nye medarbejder til at identificere, hvem han skal gå til og hvorfor.
 • Læg en plan til håndteringen af arbejdsbyrden. Begynd denne proces så tidligt som muligt, så andre medarbejdere er oppe i omdrejninger ved fratrædelsen.
 • Mind dem om fortrolighed. Når medarbejdere fratræder, ved de en masse om dig, dine konkurrenter, din klientliste, dine sikkerhedsforanstaltninger. Hvis de har haft adgang til fortrolige informationer, så mind dem om deres forpligtelse til ikke at anvende dem eller afsløre dem. Hvis de har underskrevet en fortrolighedsaftale, så gå igennem den med dem for at gøre det helt tydeligt.
 • Tal med berørt personale. En medarbejderfratrædelse kan være traumatisk for kolleger, så indkald til et møde og berolig dem. Forklar hvilke trin der skal foretages for at afslutte projekter og opfange specialiseret viden. Hvis fratrædelsen også resulterer i en forfremmelsesmulighed, så sørg for at påpege dette som en positiv mulighed.
 • Planlæg en fratrædelsessamtale. Der er meget virksomheden kan opnå ved at gennemføre en struktureret fratrædelsessamtale med medarbejderen, selv dem, hvor du er glad for, at de går.
 • Den dag de fratræder, skal man indsamle virksomhedens bærbare, PDA'er, mobiltelefoner, USB-nøgler og andre opbevaringsanordninger. Vær sikker på at få alle dokumenter, inkl. firmaets telefonbøger og virksomhedens nøgler, paskort og id-kort. Informer sikkerhedstjenesten om ændringer i adgangskoder, hvor dette er relevant.
 • En drink er den traditionelle måde at sige farvel til en medarbejder. Der kunne være nogle korte ord på kontoret eller en hel fest med gratis drikke afhængig af, hvor længe ansættelsen har varet og den ansattes popularitet.
 • Fjern navnet fra virksomhedens skrifter, deriblandt brevhoveder, websider og virksomhedsbrochurer samt interne organisationstavler eller telefonlister.
 • Tag sikkerhedsforanstaltninger. Deaktiver alle passwords til netværk og arbejdsstationer, alle virksomhedens e-mailkonti og eksterne adgangskonti.

Husk: jo mere konstruktivt du ser på og behandler denne ændringsproces, jo mere positiv og mindre traumatisk vil overgangen være for alle parter.