1. Ressourcecenter
  2. Personalemanagement
  3. Behold Personalet
  4. Hvordan leder jeg en nyansat?

Hvordan leder jeg en nyansat?

Hvordan leder jeg en nyansat?

Man siger, at det er det første indtryk, der tæller, og det er så sandt, når det gælder om at integrere en nyansat ind i teamet.

Der er en blanding af spænding og nervøsitet, når den nyansatte prøver at etablere sig i de nye omgivelser, og de andre medarbejdere føler ham på tænderne. Det er dit job at sikre, at denne proces går glat.

Vis dem de grundlæggende ting
Efter at have budt dem velkommen til området og vist dem, hvor de skal arbejde, tager man dem gennem den grundlæggende opbygning af kontoret og viser dem rundt over det hele. Vis dem hvor man kan lave en kop kaffe, hænge frakken, hvor toilettet er, hvordan man ringer ud, hvor man parkerer sin bil og alle de vigtige aspekter af dagligdagen på arbejdspladsen.

Prøv altid at tage den nyansatte ud til frokost den første dag sammen med et par kolleger, så man kan lære dem at kende i mere uformelle omgivelser. Bliv ikke fristet til at tage for mange med, da man ikke vil gøre nogen forlegen på den første dag.

Hvis det er muligt, så udpeg en mentor, der har et tilsvarende job, og som personen kan lære af, når du ikke er der. Bed mentoren og at fortælle, hvor man kan få det bedste smørrebrød i nærheden, hvor man kan få sig en stille øl efter arbejdstid samt diverse vigtige kontorregler. Det kan være nyttigt for vedkommende at vide om personen, der sidder overfor, er direktørens søn, så man undgår uheldige fejltagelser!

Lær tingene at kende
Man skal langsomt begynde at give dem informationer, der vil hjælpe dem med at udføre det job, de blev ansat til at udføre. Henvis dem til firmaets webside, og lad dem begynde at undersøge, hvad firmaet laver, og hvordan de passer ind i det store billede.

Hvis der er nogen dokumenter fra en tidligere medarbejder, der havde den stilling, så få dem til at læse dem grundigt igennem og lave notater efter behov. Du bør også beholde en kopi af dette dokument, så du kan følge med i, om de får fat i de forskellige aspekter af jobbet.

Du burde have en god fornemmelse fra deres CV og jobsamtalen om hvor meget viden, den nyansatte har, men selv de mest erfarne medarbejdere har brug for en vis portion indlæring. Ud over at arrangere formelle uddannelsesprogrammer skal man også planlægge tid, hvor de selv kan lære jobbet og systemerne at kende. Til tider findes der ikke nogen bedre metode end selv at grave rundt og se, hvad man kan finde.

Du skal skemalægge regelmæssige møder under hele prøvetiden med klare mål for den nyansatte, der skal opnås for hvert stadie. Det vil give dem noget at fokusere på, og det vil give dig noget at bedømme dem udfra.

Bliv kendt
I den første uge bør du opfordre den nyansatte til at mødes med alle de mennesker, han skal arbejde med på en daglig basis. Disse møder kan enten foregå i grupper eller på tomandshånd. Det er bedre, at få den ansatte til selv etablerer forbindelsen, end at sætte møderne op for ham, da det vil hjælpe ham med lære de forskellige navne, ansvarsområder, møderegler osv. at kende.

Introducer ham til en fra regnskabsafdelingen, der skal skrive under på udgifter, til it-teamet, der vil assistere med computersituationer, og til brevekspeditionen, der sørger for, at posten kommer ind og ud.

Han skal også sættes i forbindelse med leverandører og klienter for at introducere sig selv og finde ud af, hvordan disse forretningsforbindelser fungerer.

Når tingene ikke går, som de skal
Uanset hvor god din hverveproces har været, kan du nogen gange tage den forkerte beslutning. Der er rigeligt med grunde til, hvorfor en nyansat ikke passer ind. Fra hans side kan det være, at han ikke synes så godt om arbejdet, som han havde forventet. Måske er der for langt at pendle. Måske har han fået et bedre tilbud et andet sted.

Fra dit synspunkt kan det være, at den ansatte ganske enkelt ikke er god nok til jobbet, eller der kan være en dårlig blanding med de eksisterende medarbejdere. Prøvetiden er til netop af denne grund, og så længe den står på, er der mulighed for begge parter at sige fra uden eftervirkninger.

Uanset hvad grunden er, er det bedre for alle parter at tage emnet op så tidligt som muligt. Det kræver en større person at indrømme, man har begået en fejl, end at fortsætte som om der ikke er noget galt.